Czy warto mieć ubezpieczenie na życie?

Ubezpieczenie na życie ma przede wszystkim wspierać nas finansowo i każdy powinien wykupić sobie polisę. Warto jednak przed wyborem zapoznać się z ofertami i zasięgnąć opinii w internecie lub wśród znajomych, by wybrać najkorzystniejszą. 

Ubezpieczenie na życie – czym jest?

Ubezpieczenie na życie to polisa, która zabezpiecza nas lub członków rodziny w razie śmierci, lub choroby. Osoba, która decyduje się na jej wykupienie, zobowiązana jest do comiesięcznego pokrywania kosztów składki, która objęta jest wcześniej podpisaną umową. Ubezpieczenia dzielimy na:

 • Polisę na życie i zdrowie
 • Polisę indywidualną lub grupową
 • Polisę terminową lub bezterminową

W razie choroby, śmierci lub hospitalizacji, zależnie od wariantu, który wybierzemy, ubezpieczyciel zobowiązany jest naliczyć świadczenie zgodnie z wysokością sumy ubezpieczenia.

Polisa na życie — dla kogo?

Ubezpieczenie na życie może wykupić każdy, warto jednak zwrócić uwagę na wiek podczas wyboru polisy, ponieważ niektóre towarzystwa ubezpieczeniowe narzucają kryteria wiekowe. Przede wszystkim osoba, która chce się ubezpieczyć, musi być pełnoletnia. Najczęściej decydują się na taki krok osoby, które mają własne rodziny, by w razie choroby, wypadku czy śmierci zabezpieczyć ich finansowo.

Polisa na życie – czemu warto ją wykupić?

Wykupienie ubezpieczenia na życie ma przede wszystkim zabezpieczyć nas i naszą rodzinę finansowo. Co ważne nie dotyczy ona tylko nagłej śmierci, ale również zachorowania, wypadku, hospitalizacji czy choćby złamanej nogi. Wszystko zależy od tego, jaki wariant wybierzemy. Rozszerzenie polisy ubezpieczeniowej jest możliwe i dotyczy sumy ubezpieczenia sięgającej nawet kilka milionów złotych. Poza tym w każdej chwili możemy ją zmodyfikować i zrezygnować z niej.

Ubezpieczenie na życie — czy jest drogie?

Wiele osób uważa, że wykupienie ubezpieczenia na życie, zwłaszcza na większą kwotę jest drogie i znacznie obciąży to nasz budżet domowy. Nie jest to jednak prawdą, ponieważ polisa ta kosztuje około kilkudziesięciu złotych miesięcznie.

Polisa na życie jest nie droga, ponieważ wariant podstawowy wynosi około 70 zł miesięcznie. Zależnie od rozszerzenia wariantu cena ta staje się wyższa. Kwota składki wyliczana jest na podstawie sumy wykupionego ubezpieczenia. Co jeszcze wpływa na wysokość składki?

 • Wykonywana praca
 • Stan zdrowia
 • Wiek ubezpieczonego
 • Zakres ochrony
 • Historia chorób

Ubezpieczenie na życie — co zawiera?

Ubezpieczenie na życie dobiera się indywidualnie, istnieje również rozszerzenie polisy o dodatkową ochronę. W takiej sytuacji polisa na życie może obejmować między innymi:

 • Hospitalizację — zazwyczaj towarzystwo ubezpieczeniowe wypłaca świadczenie wyliczając każdy dzień pobytu w szpitalu
 • Operacja – wyliczenia stosuje się jak w sytuacji pobytu w szpitalu, za każdy dzień
 • Poważna choroba — wypłacone świadczenie można przeznaczyć na zakup leków, rehabilitację i leczenie
 • Nowotwór — polisa obejmuje zdiagnozowanie choroby nowotworowej
 • Uszkodzenie ciała — gdy dojdzie do uszczerbku na zdrowiu, z ubezpieczenia można pokryć koszty leczenia czy rehabilitacji
 • Śmierć — zarówno ubezpieczonego, jak i jego członka rodziny
 • Powiększenie rodziny — niektóre polisy obejmują świadczenia z tytułu urodzenia dziecka

Ubezpieczenie na życie – indywidualne a grupowe

Obie polisy różnią się zazwyczaj sumą ubezpieczenia, czasem trwania, zakresem ochrony i formą opłacania składek. Jeśli chodzi o polisę indywidualną, to ustalenia dotyczące roszczeń, wysokości świadczenia, czas trwania umowy, częstotliwość opłacania składek czy wybór rodzaju polisy, to wszystkie decyzje podejmujemy sami.

Jeśli natomiast chodzi o polisę grupową, to takie ustalenia nie są możliwe, ponieważ towarzystwa ubezpieczeniowe zazwyczaj narzucają nam je odgórnie. Polisa grupowa obejmuje najczęściej śmierć osoby ubezpieczonej, śmierć bliskich, zachorowanie, pobyt w szpitalu i wypadki.

Przed podjęciem decyzji warto, jest zastanowić się, czego konkretnie oczekujemy, co nas interesuje. Decyzji nie należy podejmować pochopnie, warto, jest wcześniej zapoznać się z ofertami kilku towarzystw ubezpieczeniowych.

Artykuł powstał we współpracy z Meritumubezpieczenia.eu