Ile lat żyją debile? Sprawdzamy średnią wieku debili

Większość z nas słysząc określenie “debil” ma jednoznaczne, pejoratywne skojarzenia. Słowo to weszło bowiem do mowy potocznej i stało się dość popularną i często stosowaną obelgą. Warto jednak mieć świadomość, że nie zawsze tak było a debilizm był terminem oznaczającym umiarkowane upośledzenie umysłowe. Sprawność intelektualna czy iloraz inteligencji to czynniki, które wpływają na to, jak umiemy poradzić sobie w życiu a tym samym również na długość jego trwania. Zadanie pytania: “Ile lat żyją debile?” jest więc jak najbardziej zasadne. W naszym artykule postaramy się na nie odpowiedzieć.

Jak długo żyją debile?

Zacznijmy od rozwiania wątpliwości dotyczących słowa “debil”. Obecnie jest to inwektywa, którą obraża się osoby postępujące głupio, nieroztropnie lub nieodpowiedzialnie. Jednakże pierwotne znaczenie tego słowa jest inne. Termin “debilizm” był powszechnie stosowany w medycynie. Było to określenie dla niepełnosprawności intelektualnej w stopniu lekkim. W rozumieniu tej definicji debil był osobą, która  miała wskaźnik IQ w przedziale od 69 do 55 punktów oraz miała trudności z myśleniem abstrakcyjnym, podejmowaniem decyzji i czynnościami życia codziennego. Słowo to pochodzi z łaciny i oznacza kogoś słabego lub ułomnego. Obecnie lekarze nie stosują już tego terminu, został on zastąpiony bardziej precyzyjnym a jednocześnie mniej stygmatyzującym określeniem. Mówi się bowiem o niepełnosprawności intelektualnej w stopniu lekkim.

Niemniej jednak przejdźmy do odpowiedzi na pytanie zadane w tytule unikając krzywdzących określeń. Okazuje się, że niepełnosprawność intelektualna w stopniu lekkim jest najczęstszą formą upośledzenia umysłowego, która nie wpływa znacząco na długość życia osób dotkniętych tym zaburzeniem. Według badań przeprowadzonych w Szwecji, średnia długość życia osób z lekkim upośledzeniem umysłowym wynosiła 70 lat, a więc o 13 lat krócej niż w ogół populacji. Musimy mieć świadomość, że osoby te częściej cierpią na choroby przewlekłe, takie jak nadciśnienie, cukrzyca, otyłość, choroby serca i nowotwory. Co więcej, ze względu na swoje ograniczenia oraz braki w edukacji nie są w stanie zapewnić sobie odpowiedniej profilaktyki, regularnej opieki lekarskiej czy dostosowanych do potrzeb zdrowotnych warunków życia. Kluczowe znaczenie ma więc edukacja, zarówno osób z niepełnosprawnością jak i ich rodzin.

Średnia wieku życia idioty – jaka jest?

Debil nie jest jedynym przestarzałym określeniem medycznym, które przeszło do mowy potocznej jako forma obelgi. Drugim pojęciem jest idiota. Pierwotnie idiotyzm stanowił określenie dla niepełnosprawności intelektualnej w stopniu ciężkim. Określano nim osoby wskaźnik IQ poniżej 35 punktów i była niezdolna do samodzielnego życia. Uznaje się, że osoby z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu ciężkim zatrzymują się na poziomie rozwoju 6 letniego dziecka. Jak długo jednak żyją? Osoby z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu ciężkim, dawniej nazywane idiotami, mają bardzo niski poziom rozwoju umysłowego i nie są zdolne do samodzielnego życia. Dlatego też ich średnia długość życia jest znacznie krótsza w porównaniu z ogółem społeczeństwa. Według danych, które możemy znaleźć w sieci  średnia długość życia osób z głębokim upośledzeniem umysłowym wynosiła 40 lat.

kobieta zastanawia sie

Oznacza to, że osoby takie żyją nawet o 43 lata krócej niż większość osób zdrowych. Osoby z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu ciężkim często umierają przez choroby układu oddechowego, układu krążenia, układu nerwowego i nowotwory, które nie są odpowiednio wcześnie zdiagnozowane oraz leczone. Dlatego też należy zadbać o sprawnie działający system opieki nad takimi osobami, które nie mogą być otoczone odpowiednią opieką przez swoich bliskich. Czynniki, które mogą wpływać na poprawę jakości i długości życia osób z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu ciężkim, to m.in. odpowiednia opieka medyczna, rehabilitacja, stymulacja, wsparcie rodziny i opiekunów, a także zapewnienie godnych warunków życia i poszanowania praw człowieka

Debile i idioci w Polsce – ile żyją?

Wiele osób, które dowiadują się, że debilizm i idiotyzm to nie tylko pejoratywne określenia czyjegoś zachowania ale również archaiczne, medyczne formy określania niepełnosprawności intelektualnej pochyla się nad losem osób, które zmagają się z tym problemem. Pojawia się wówczas pytanie, jak ludzie ci radzą sobie w naszym kraju. Niestety, nie udało nam się dotrzeć do oficjalnych statystyk dotyczących długości życia osób z niepełnosprawnością intelektualną w naszym kraju. Pozostaje nam podejrzewać, że jest ona zbliżona do tej, jakie dotyczą ogółu populacji. Niemniej jednak musimy pamiętać, że w Polsce zasiłki dla opiekunów osób niepełnosprawnych są bardzo niskie, dostępność placówek opiekuńczych ograniczona a kolejki do specjalistów bardzo długie. Wszystko to negatywnie wpływa nie tylko na jakość ale również na długość życia osób zmagających się z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim lub ciężkim.